Jäsenhakemus

Jäsenhakemuksen täyttämällä haet Kauklaisten kyläyhdistys ry:n jäsenyyttä. Jäsenhakemus käsitellään seuraavassa mahdollisessa hallituksen kokouksessa.

Hakemuksen tähdellä(*) merkityt kohdat ovat pakollisia, muut tiedot antaessasi yhdistyksen on helpompi tiedottaa asioista tulevaisuudessa, mm. kokouskutsujen muodossa.

Seloste Kauklaisten kyläyhdistys ry:n henkilötietojen käsittelystä

Kauklaisten kyläyhdistys ry (Kauklaistentie 239 B, 27220 Lappi, Y-tunnus 1907159-7) ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa yhdistystoimintaa, tiedotteiden toimittamista ja muuta yhteydenpitoa varten.

Jäsenluettelossa ylläpidetään jäsenen koko nimi, kotipaikka, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Jäsenen on annettava hakemuksessa vähintään koko nimi ja kotipaikka.

Jäsenluetteloa ylläpitää yhdistyksen hallitus.

Jäsenluettelossa olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa ja korjata luettelossa olevat tietonsa pyytämällä tätä jäsenluettelon ylläpitäjältä. Jäsenen erotessa yhdistyksestä, hänen tietonsa poistetaan luettelosta.

Jäsenluettelon tietoja säilytetään salasanalla suojatussa tiedostossa tai tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttävässä verkkopalvelussa. Jäsentietoja pääsevät katsomaan ja käsittelemään vain jäsenluettelon ylläpitäjät.

Jäsenluettelon yksilöllisiä tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille, eikä niitä siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

Kauklaisten kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on toimia kehittämisyhdistyksenä Kauklaisten kylässä, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden yleisiä toimeentulomahdollisuuksia, kylänvakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, yhteistyötä, sekä harrastus-, kulttuuri- ja perinnetoimintaa.